سه شنبه ۵ بهمن ۹۵ - January 24, 2017

پیکر آیت الله هاشمی ، کنار امام (ره)